PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR


El Programa per a la Prevenció de l'Abandonament Escolar dels Alumnes d'Educació Secundària de les Illes Balears del curs escolar 2020-2021 està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020

CURS 2020-21

desc_ICO_pdf_suau.png Instruccions de funcionament del Programa d'abandonament escolar

Normativa Programa per a la prevenció de l'abandonament escolar 2020-2021

desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png desc_ICO_googleDrive.png  Projecte d'intervenció 
desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png desc_ICO_googleDrive.png  Demanda d'intervenció 
desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png desc_ICO_googleDrive.png  Pla d'actuació individual 
desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png desc_ICO_googleDrive.png  Full d'assabentament

Clàusula de protecció de dades

desc_ICO_excel_suau.png desc_ico_calc_suau.png Graella intervencions 
desc_ICO_ppt.png Presentació claustre 
desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png desc_ICO_googleDrive.png Informe d'intervenció 
desc_ICO_word_suau.png  desc_ICO_odt.png Memòria