RECOMANACIONS PER A ALUMNES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL

desc_ICO_pdf_suau.png Protocol d'actuació per a la detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial

Fitxa de comprovació de dades d'alumnat de centres educatius de Palma     desc_ICO_word_suau.png  WORD | desc_ICO_odt.png  OPEN OFFICE

desc_ICO_pdf_suau.png Sol·licitud de les funcions d'assistència als centres escolars per part dels policies tutors de les Illes Balears en el transcurs de l'estat d'alarma a causa del COVID-19

desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions inclusives pels centres educatius davant la situació d'alerta sanitària per atendre l'alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat.

Document elaborat pels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica que atenen centres de segon cicle d'educació infantil i primària.

desc_ICO_pdf_suau.png Mesures inclusives durant la situació de l'alerta sanitàriaper incloure tot l'alumnat i en especial els/les alumnes en situació de vulnerabilitat social

Document elaborat pel grup TISOC de les Illes Balears, que atenen Instituts d'Educació Secundària Obligatòria