Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

EQUIP D'ALTERACIÓ DEL COMPORTAMENT

Fulla de Càlcul ods Dades dels professionals de l'EAC pel curs 23/24

Veure INSTRUCCIONS EQUIP D'ALTERACIÓ DEL COMPORTAMENT (EAC) a les INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPS ESPECIALITZATS CURS 2023-24 (APARTATS 1, 2 I 3)

Sol·licitud de sensibilització desc_ICO_odt.png ODT   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Aquesta sol·licitud va dirigida a la sensibilització de l'equip docent. 

Sol·licitud d'assessorament per part de l'equip especialitzat     desc_ICO_odt.pngODT   desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Aquesta sol·licitud va dirigida a la intervenció amb l'alumnat amb NEE associades a trastorn greu de conducta, trastorn emocional greu, dificultats greus en la regulació emocional o de conducta i/o NESE associades a trastorns d’atenció.

Instruccions per les sol·licituds de l'EAC  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

Tasques prèvies que cal realitzar abans de sol·licitar la intervenció de l'EAC desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs (per descarregar o fer una còpia al Drive)

GUIES I ARTICLES D'INTERÈS

Estratègies d'abordament en problemes de conducta i discapacitat intel·lectual
Exemple contracte pedagògic
Exemple contracte comportament
Exemple normes de convivència
Consignes verbals per afrontar situacions de crisi
Trastornos graves de conducta
Guía para entender y atender al alumnado TDAH en las aulas
Trastornos de conducta. Una guía de intervención en la escuela
Adolescentes y familias en conflicto
10 pautas para ayudar a niños con TDAH
Guia de actuación en la escuela para alumnos con TDAH
Programa de desarrollo social/afectivo para alumnos con problemas de conducta. Manual para psicólogos y educadores
Niños sobreexpuestos a las pantallas

Técnicas para estudiantes con síndrome de Tourette

Problemas de conducta infantil. Pautas para padres y madres

Los riesgos de las redes sociales

Pautas para el manejo de las conductas disruptivas en el aula

Recomanacions per a l'elaboració de normes d'aula

Técnica del volcá

LLIBRES D'INTERÈS

1, 2, 3, ¡RESPIRA!

200 tareas en terapia breve

Abrir caminos para el cambio

Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento

Com dir-ho. Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu

Cómo criar hijos tiranos

Como hablar para que los adolscentes le escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen

Con la mejor intención. Cuentos para comprender lo que sienten los niños

Conocer a traves del cambio

Curar la escuela. El problem solving estratégico para profesionales de la educación

La mente en desarrollo

Guía para el apoyo educativo de niños con trastorno de apego

PEL·LÍCULES

Tenemos que hablar de Kevin

Conducta

Pel·licules sobre el trastorn límit de la personalitat