Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

RECOMANACIONS ALUMNAT TEA

desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions estat confinament per famílies (Elaborat per l'EOEP EADISOC)

desc_ICO_pdf_suau.png Recomendaciones estado confinamiento para familias (Elaborado por el EOEP EADISOC)

desc_ICO_pdf_suau.png Pautes per a la prevenció retat de mans AMADIBA

MATERIALS I RECURSOS

desc_ICO_pdf_suau.png Calendari tancament escola (AMADIBA)

desc_ICO_pdf_suau.png Pautes per fer servir el calendari

desc_ICO_pdf_suau.png Pictogrames de rutines (AMADIBA)

desc_ICO_pdf_suau.png Pictogrames de seqüències de tasques (AMADIBA)

desc_ICO_pdf_suau.png Programa de ocio en cuarentena. Asociació asperger de Murcia