Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PRODUCTES DE SUPORT

PDF INSTRUCCIONS PRODUCTES DE SUPORT
PDF CATÀLEG FM
PDF GUIA HIGIÈNE MIRCRÒFONS ROGER

PDF CATÀLEG DE MATERIAL FISIORTOPÈDIC

Editor de Text MODEL INFORME JUSTIFICATIU

ANNEXOS
1. SOL·LICITUD PRODUCTES DE SUPORT                             Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX 1  Full rebuda del producte de suport                       Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX 2  Full de baixa del profucte de suport                      Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX 3  Full de traspàs del producte de suport                  Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX 4  Revisió/reparació del producte de suport              -Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN