PROGRAMA D’UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR (UAO)

El Programa d'Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l’Alumnat Educativament Vulnerable en el Serveis Educatius o Psicopedagògics situats en zones/sectors escolars i centres rurals agrupats està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

CURS 2023-24

Normativa

PDF Instruccions de funcionament del programa d'Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar

ANNEX 1. Model de designació de personal i presa de coneixement del finançament ANNEX 1

ANNEX 2. DACI     ANNEX 2

ANNEX 3. Model de cessió de dades i declaració de compromís   ANNEX 3

ANNEX 4. Certificació de participació del PSC al programa UAO ANNEX 4

ANNEX 5. Selecció dels centres   ANNEX 5

ANNEX 6. Compromís de participació del centre al programa UAO i coneixement del finançament ANNEX 6

ANNEX 7. Selecció dels alumnes    ANNEX 7 ANNEX 7. Selecció dels alumnes (CAHOSIDOM/SAED)

ANNEX 8. Full de comunicació familiar ANNEX 8

ANNEX 9. Clàusula de protecció de dades

ANNEX 10. Graella d'alumnat atès (EOEP) Enllaç GOOGLE docs

ANNEX 10. Graella d'alumnat atès (CAHOSIDOM)

ANNEX 11. Pla d'actuació individual (EOEP) Enllaç GOOGLE docs

ANNEX 11. Pla d'Actuació Indiviual (CAHOSIDOM)

ANNEX 12. Graella d'alumnat atès del sector (EOEP) Enllaç GOOGLE docs

ANNEX 12. Graella de l'alumnat atès del sector (CAHOSIDOM i SAED)

ANNEX 13. Memòria   ANNEX 13

ANNEX 14. Composició UAO (substitució) ANNEX 14

Calendari de reunions de seguiment UAO

CURS 2022-23

Instruccions de funcionament del programa d'unitat d'acompanyament i orientació (UAO)

Normativa

ANNEX 1.Model designació del PTSC i coneixement del finançament ANNEX 1

ANNEX 2. Model de cessió de dades i declaració de compromís   ANNEX 2

ANNEX 3. Certificat de participació del PTSC al programa UAO ANNEX 3

ANNEX 4. Selecció de centres ANNEX 4

ANNEX 5. Compromís de participació del centre al programa UAO i coneixement del finançament
ANNEX 5

ANNEX 6. Selecció de l'alumnat ANNEX 6

ANNEX 7. Full de comunicació familiarANNEX 7

ANNEX 8. Cláusula de protecció de dades

ANNEX 9. Pla d'actuació individualANNEX 9

ANNEX 10. Graella de l'alumnat atès

ANNEX 11. Graella de l'alumnat atès del sector

ANNEX 12. Memòria  ANNEX 12

Annex 13. Unitats d'acompanyament i OrientacióANNEX 13

Calendari de reunions UAO

CURS 21-22

desc_ICO_pdf_suau.pngINSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA D'UNITATS D'ACOMPANYAMENT

desc_ICO_pdf_suau.pngNORMATIVA

desc_ICO_odt.pngANNEX 1. Designació del PTSC i coneixement finançament   desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 2. EOEP-Unitats d'acompanyament    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 3. Selecció de centres    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 4. Full de seguiment    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 5. Designació del coordinador del programa   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 6. Selecció de l'alumnat    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 7. Full de declaració de coneixements   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

 desc_ICO_pdf_suau.pngANNEX 8. Clàusula protecció dades Programa CAPDI CAT CAST

desc_ICO_odt.pngANNEX 9. Pla d'actuació individual   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 10. Informe d'intervenció  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ico_calc_suau.pngANNEX 11. Graella d'intervencions  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ico_calc_suau.pngANNEX 12. Graella d'intervencions del sector  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ICO_odt.pngANNEX 13. Memòria  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs