Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROGRAMA D’UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR (UAO)

El Programa d'Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l’Alumnat Educativament Vulnerable en el Serveis Educatius o Psicopedagògics situats en zones/sectors escolars i centres rurals agrupats està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

CURS 2022-23

Instruccions de funcionament del programa d'unitat d'acompanyament i orientació (UAO)

Normativa

ANNEX 1.Model designació del PTSC i coneixement del finançament   ANNEX 1

ANNEX 2. Model de cessió de dades i declaració de compromís   ANNEX 2

ANNEX 3. Certificat de participació del PTSC al programa UAO ANNEX 3

ANNEX 4. Selecció de centres ANNEX 4

ANNEX 5. Compromís de participació del centre al programa UAO i coneixement del finançament
ANNEX 5

ANNEX 6. Selecció de l'alumnat ANNEX 6

ANNEX 7. Full de comunicació familiarANNEX 7

ANNEX 8. Cláusula de protecció de dades

ANNEX 9. Pla d'atenció individualANNEX 9

ANNEX 10. Graella de l'alumnat atès

ANNEX 11. Graella de l'alumnat atès del secctor

ANNEX 12. Memòria  ANNEX 12

Annex 13. Unitats d'acompanyament i OrientacióANNEX 13

Calendari de reunions UAO

CURS 21-22

desc_ICO_pdf_suau.pngINSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA D'UNITATS D'ACOMPANYAMENT

desc_ICO_pdf_suau.pngNORMATIVA

desc_ICO_odt.pngANNEX 1. Designació del PTSC i coneixement finançament   desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 2. EOEP-Unitats d'acompanyament    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 3. Selecció de centres    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 4. Full de seguiment    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 5. Designació del coordinador del programa   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 6. Selecció de l'alumnat    desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 7. Full de declaració de coneixements   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

 desc_ICO_pdf_suau.pngANNEX 8. Clàusula protecció dades Programa CAPDI CAT CAST

desc_ICO_odt.pngANNEX 9. Pla d'atenció individual   desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ICO_odt.pngANNEX 10. Informe d'intervenció  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE docs

desc_ico_calc_suau.pngANNEX 11. Graella d'intervencions  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ico_calc_suau.pngANNEX 12. Graella d'intervencions del sector  desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ICO_odt.pngANNEX 13. Memòria  desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE docs