Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3
4

Identificació:

Centre dia i de nit  Valldemossa

Places: 20 Centre de dia  i  6 centre de nit

Adreça: C/ De la Rosa, 30 -32
Localitat: Valldemossa
Municipi: Valldemossa

Execució prevista: 
Acabat.   

Presupost Total:
Cost Obra: 825.095,13€

Cost Equipament: 40.030,01€
Cost Total: 907.896,15€

Finançament:
Plan de Estimulo de la Economia y el Empleo   450.000,00
Financiació pròpia 1.323.021,29                     

Entitats participants:

 

Descripció:
Reforma i adaptació d’un immoble per destinar-lo a centre de dia i centre de nit.

Les obres s’han iniciat en data 15 de febrer de 2010, per la constructora Melchor Mascaró, SA.

INAUGURADA EN DATA 19 DE MARÇ DE 2011
Direcció tècnica: Arquitecte:   Ana Pilar Gonzalez
Enginyer: Gabriel Sastre                              
Constructora: Melchor Mascaró, SA