Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3
4
5
6
7
8

Identificació:

Centre de dia Son Ferriol

Places: 

Adreça: Camí Son Banya Nou, cantonada Carretera Manacor
Localitat: Palma
Municipi: Palma

Execució prevista: 

 

Presupost Total: 

Cost Obra: 661.682,12

Finançament:

Entitats participants:

 

Descripció:

Edifici de nova  planta.