Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3

Identificació:

Residència i centre d’estades diürnes de Sant Joan

Places: 120 residència i 20 centre de dia.

Adreça: Carretera de Petra s/n (Son Perdut)
Localitat: Sant Joan
Municipi: Sant Joan

Execució prevista: 
Acabat

Presupost Total:
7.203.600 €
Finançament:

Entitats participants:

 

Descripció:

Edifici de nova planta. Projectat en planta baixa i 2 plantes.

Residència inicialment construïda i gestionada per Aser, els terrenys pertanyen al Consorci per cessió de la propietat de l’Ajuntament de Sant Joan  de data 29/09/2004.
En data 7 d’agost de 2009, es va produir la cessió de la concessió administrativa a l’empresa Geriátrico Manacor, SA  ( Grupo Cleop)