Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Identificació:

Centre dia  Pensament

Places: 30

Adreça: C/ Pensament, nº  5
Localitat: Palma
Municipi: Palma

Execució prevista: 
Acabat

Presupost Total:
Cost Obra: 438.435,42 €

Cost equipament: 42.829,13 €
Cost Total: 557.148,91 €

Finançament:
Plan de Estimulo de la Economia y el Empleo   390.000,00
Financiació pròpia                                                235.788,89

Entitats participants:

 

Descripció:
Les obres s’han iniciat en data 12 de febrer de 2010, per la constructora Angel Jove, SA.

INAUGURADA EN DATA 22 DE MARÇ DE 2011
Direcció tècnica:  Arquitecte:  Flexo arquitectura SCP 
Enginyer: Antoni Aguila Fuster  
Aparellador:Barbara Estudillo Gil                                                                 Constructora: Angel Jove, SA