Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3
4
5
6
7
8

Identificació:

Centre dia  Navàs de Tolosa

Places: 30

Adreça: C/ Navàs de Tolosa, nº 28 
Localitat: Coll de'n Rabassa 
Municipi: Palma

Execució prevista: 

Acabat
Presupost Total:
Cost Obra: 574.218,45 €

Cost equipament: 66.848,43 €

Cost Total: 730.507,26 €

Finançament:
Plan de Estimulo de la Economia y el Empleo   390.000,00
Financiació pròpia    981.574,14

Entitats participants:

 

Descripció:
Edifici de nova planta. Projectat en planta baixa i planta pis.
Les obres s’han iniciat en data 12 de febrer de 2010, per la constructora Angel Jove SA.

INAUGURADA EN DATA 21 DE MARÇ DE 2011
Direcció tècnica:  Arquitecte:  CMV, SLP  
Enginyer: Jaume Socias
Aparellador: Jose Ozonas Ferrer                                             
Constructora: Angel Jove SA