Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Identificació:

Centre dia Passatemps

Places: 30

Adreça: C/ Passatemps,  nº 60  Son Sardina
Localitat: Son Sardina
Municipi: Palma

Execució prevista: 

Acabat
Presupost Total:
Cost Obra: 462.526,33€

Cost Equipament: 41.912.60
Cost Total: 563.108,62€

Finançament:
Plan de Estimulo de la Economia y el Empleo   390.000,00
Financiació pròpia                                                677.547,55

Entitats participants:

 

Descripció:
Edifici de nova planta. Projectat en planta baixa i planta pis. 

Les obres s’han iniciat en data 12 de febrer, per la constructora Obras y construcciones Pedro Siles.

INAUGURADA EN DATA 12 DE MARÇ DE 2011
Direcció tècnica:   Arquitecte: LMPV
Enginyer: Joan Perelló
Aparellador: Antoni Muntaner
Constructora: Obras y construcciones Pedro Siles