Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Normativa

L'annex I del Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revalorització i complements de pensions de Classes Passives i sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials publiques per a l'exercici 2017, recull  la quantia anual prevista per a l'any 2016, del complement de pensió per al lloguer d'habitatge relatiu a les pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, per un import de 525 €.

 

El Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost,  pel que s'estableixen normes pel reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva.