Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Prestacions LISMI. Introducció i finalitats

LISMI pista1.jpg

Les prestacions de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) estan formades per un conjunt de prestacions que tenen per finalitat facilitar als ciutadans en situació d’invalidesa i en estat de necessitat un conjunt d’ajudes destinades a atendre les necessitats bàsiques.

 

Subsidi d’assistència sanitària:

  • Cobreix les despeses sanitàries i farmacèutiques dels beneficiaris que no tenguin dret, com a titular o persona beneficiària, a aquesta prestació de la Seguretat Social per un altre concepte.
  • Prestació vigent

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport:

  • És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat que tinguin dificultats greus per utilitzar transports col•lectius.
  • Prestació vigent

Subsidi de garantia d’ingressos mínims:

  • Prestació econòmica de subsistència destinada a cobrir les necessitats bàsiques.
  • Prestació suprimida, just vigent per a les persones que encara en tenen la titularitat i cada any acrediten el manteniment dels requisits establerts.

Subsidi per ajuda de tercera persona:

  • Prestació de caràcter periòdic destinada a aquelles persones afectades per una discapacitat que requereix l’ajuda d’una altra persona per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
  • Prestació suprimida, just vigent per a les persones que encara en tenen la titularitat i cada any acrediten el manteniment dels requisits establerts.