Benvinguda

TerceraEdad02.jpg

Benvinguts/des a les pàgines web del Portal de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, que té la funció de posar a l’abast de la ciutadania en general les actuacions relacionades amb  l’atenció i suport a les persones amb dependència, a les persones amb discapacitat, a les persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc, així com de les ajudes i prestacions econòmiques aprovades amb aquesta finalitat, dins el marc normatiu establert a la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. La nostra direcció general assumeix, a més, el compromís d’impulsar l’atenció a la ciutadania dins l’àmbit de les seves competències.

 

Aquestes pàgines tenen com a objectiu prioritari apropar al ciutadà la informació relativa a la nostra Direcció General, en especial la relacionada amb el model balear d’atenció a les persones en situació de dependència, però no tan sols això, sinó que a través d’aquestes pàgines, pretenem apropar al ciutadà tota aquella informació que, relacionada amb l'exercici de les nostres funcions,  li pugui ser d’utilitat, contribuir a la millora de les condicions de vida del conjunt de la població, facilitar l’exercici dels drets de la ciutadania i contribuir, en suma, al benestar i a la cohesió social.