MANIQUÍ ARTICULAT PER A DIBUIX

 

DATACIÓ: ANYS 70

PROCEDÈNCIA: CEIP Es Vivero (Palma)

NIG: A 2193

TRACTAMENT: NETEJA

 

 

MANIQUÍ ARTICULAT DE LA FIGURA HUMANA PER A DIBUIX

 

 


És un model del cos humà usat pels artistes i dissenyadors per assegurar-se que les figures an

atòmiques que dibuixen són correctes. Tot i que aquest maniquí no té rostre, posseeix les pro

porcions adequades i es

 pot utilitzar com a guia de dibuix sense necessitat de basar-se en un model real.

 

El principal ús del maniquí articulat és fer-li adoptar les postures que es volen plasmar en una obra d

'art, i així anar entenent de mica en mica com funcionen les articulacions del cos humà, les posicions que el co

s pot adoptar, ¡ també les que no.

 

Per tot això, aquest objecte també s'ha utilitzat (i encara s'utilitza) a les classes d'educació plàstica (dibuix) dins l'educació primària i secundària.

 

Els maniquís en la història

Els maniquís tenen una llarga història. El primer del qual es té constància es remunta a l'antic Egipte, i no servia com a model per a les creacions artístiques sinó que tenia una funció relacionada amb la religió. Quan l'arqueòleg Howard Carter va trobar la tomba del rei Tutankamon el 1923, va descobrir un tors de fusta policromada amb el rostre del rei, sense braços ni cames.

Més endavant, els pintors retratistes italians del segle XVIII n'utilitzaven uns d'especials de mida natural, completament articulats i coberts amb les vestidures que volien pintar en els seus quadres.

 

Com utilitzar un maniquí per dibuixar?

Un exercici que és realment útil per als artistes i alumnes és dibuixar el cos en posicions molt diverses, intentant esbotzar-lo (sense molt detall) en el menor temps possible. Seleccionant algunes poses que semblin difícils de pintar i intentant representar-les en menys d'un minut i mig. Al principi és dur, però és un gran exercici per entrenar la mirada de l'alumne o de l'artista.

 

Tipus de maniquís articulats

Al mercat hi ha, a més, molts tipus de maniquís (caps, cossos masculins i femenins, d'animals, etc.). Per aprendre a pintar retrats i dibuixar la figura humana, els models de mans i cranis són importants: gran part de les expressions de l'ésser humà recauen sobre aquestes dues parts del cos.