Diploma Mestra M. Mulet.jpeg

TÍTOL DE "MAESTRA DE PRIMERA ENSEÑANZA"

DE MARGARITA MULET QUETGLAS

 

DATACIÓ:  1931
PROCEDÈNCIA: CESSIÓ MARIA MEDIACIÓ RIBOT MULET

NIG: A 1610

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

Títol de Mestra de Primer Ensenyament, atorgat pel Govern Provisional de la República molt poc temps després de la seva implantació a l’Estat Espanyol, que autoritzava a Margarita Mulet a exercir d’acord amb les lleis i reglaments vigents la professió de mestra d’escola.

MARGALIDA MULET QUETGLAS

Nascuda a Inca el 25 de juliol de 1909. Mestra de Primer Ensenyament (18-06-1931).

Després de dos anys com a interina a l’escola d’Ariany, dia 30 d’agost de 1933, per CGT, obtingué plaça a l’Escola Unitària de Nines de Santa Maria com a mestra propietària.

Dia 1 d’octubre de 1936, per OM va passar a l’Escola Graduada de Santa Catalina (Palma) on exercí fins el 14 de setembre de 1937 (ball de places). L’endemà va tornar a la seva plaça de Santa Maria.

Dia 8 de març de 1938, el Tribunal Depurador Provincial va decidir per unanimitat no formular cap càrrec contra ella i per tant fou depurada sense sanció.

Va ser mestra d’aquesta escola unitària de nines fins el 31 de desembre de 1941. L’1 de gener de 1942 passà a l’Escola de Pràctiques Femenina de Palma on exercí fins el 12 de març de 1966 quan es va jubilar per impossibilitat física als 56 anys.