LABORATORI D’IDIOMES FARO PER A L’EGB


Aquest mes de gener, l’AMEIB presenta com a Peça del Mes un laboratori d’idiomes Faro. Aquesta peça fou cedida pel CEIP Marian Aguiló de Palma.

Lab_Idiomes_BR.jpg

L'aparell consisteix en un magnetòfon a cassette de característiques convencionals però dotat d'un capçal magnètic especial, que permet llegir simultàniament la pista normal i mitja pista superior. A més està equipada del corresponent preamplificador de lectura, per a aquesta segona pista.
La part d'estudi d'idiomes incorporada a l'aparell, permet l'aprenentatge d'una llengua mitjançant el sistema ACTIU-COMPARATIU. Se li denomina actiu perquè l'alumne repeteix el patró de pronunciació, que és la veu del professor gravada en una pista especial de casset. Alhora és també COMPARATIU perquè la pronunciació de l'alumne queda gravada a la pista normal del cassette i permet la seva posterior escolta i comparació amb la veu del professor.
Això últim és possible gràcies a estar gravada la veu del professor en un pista especial que no s'esborra en registrar la veu de l'alumne, i els circuits especials que permeten l'escolta simultània del professor i alumne. Per usar-se dues pistes a la vegada, el cassette no és reversible o sigui que només funciona si se li col•loca en l'aparell amb la cara adequada. Un dispositiu especial evita falses maniobres en el cas que es col·loqui el cassette a l'inrevés.