MAQUETA D'UN ÈMBOL DE MÀQUINA DE VAPOR

 

Descripció de l'aparell i del seu funcionament

Consta d'una roda amb manovella, que gira entorn d'un eix, el qual, a través d'una biela, transforma en moviment giratori el moviment de vaivé del pistó. El cilindre obert longitudinalment alberga al pistó i s'observa el seu moviment. Lateralment, en estar seccionat, es veu com una lliscadora, que actua com a vàlvula, permet el pas del vapor per una cara de l'èmbol i en el següent semicicle per l'altra. També va acompanyat de dos tubets que corresponen al vapor a pressió i un altre al vapor que va al condensador.

Maqueta

Funció: estudiar el moviment del pistó.
Principi de funcionament: la pressió del vapor d'aigua desplaça al pistó.
Materials: ferro, alumini, estany i fusta.
Aplicacions didàctiques: explicar la forma d'aprofitar el treball mecànic en els dos semicicles de la màquina.
Època:  anys 60
Procedència: Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa.

NIG: A 1913 (AMEIB)
Tractament: neteja i restauració.
Fabricant:  SOGERESA. Madrid

Roda

Pistó

 

 

 

 

 

 

 

 PDF La màquina de vapor