peça11-12-18.jpg

CAMPANILLAS.

Método completo de iniciacion en la lectura

 


DATACIÓ: 1958
PROCEDÈNCIA: PAPERERIA-ESTANC RIERA (MAGDALENA RIERA)

NIG: PENDENT

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

El març de 2017 arribà a l’AMEIB, mitjançant una cessió, una ingent col.lecció de material imprès (llibres, quaderns i material educatiu divers ) provinent de l’antiga papereria-estanc Riera, a la Plaça de l’Olivar de Palma.

Aquest mesos, novembre i desembre, dedicam aquest apartat a la Cartilla  CAMPANILLAS. Método completo de iniciacion en la lectura.

El seu autor, José Maria Toral proposava aquest mètode d’iniciació a la lectura, l’escriptura i el dibuix. Aquest exemplar és la quarta part, per tant , el mètode al complet constava de quatra parts, pautades progressivament.        

FINALIDAD DE ESTA 4.ª PARTE

1.- Facilitar al niño el período de transición entre la lectura incipiente –peíodo de cartilla propiamente dicho-, y al lectura corriente, es decir, ayudarle en el período que pudiéramos llamar de lectura vacilante.

2.- Iniciarlo, de una manera fácil y amena, en el estudio de algunos conocimientos que, sin constituir propiamente leccionesn caen dentro del círculo de sus intereses infantiles.

3.- Preparar al niño para la escritura con tinta, siguiendo el mismo método desarrrolado en los 8 primeroscuadernos de “copio de campanillas”

El seu preu, 38 pessetes. L’edició fou a càrrec de   J. Cantero.-EDITOR.- Barcelona.