CARTILLA MODERNA D' URBANITAT

Nueva%20imagen.JPG

La peça del mes de març, Cartilla Moderna de Urbanidad (edició facsímil), prové del propi fons AMEIB. Fou editada per l’editorial EDELVIVES. Per tal de que es puguin veure totes les pàgines, aquesta edició facsímil apareix tota al mateix pla i protegida per un vidre. D’aquesta forma podem veure quins eren els comportaments que volien controlar els professionals de l’ensenyament durant els primers anys de la dècada dels 40.
La correcta educació dels alumnes és i ha estat un dels cavalls de batalla del professorat que sovint ha intentat esbrinar quin havia de ser el model adequat per poder formar aquells nins i nines i encaminar-los cap a la futura edat adulta.
La peça del mes de l’AMEIB es centra en els primers anys del franquisme i representa una espècie de comportaments modèlics envers d’altres comportaments erronis. En concret, aquesta “Cartilla Moderna de Urbanidad” fa referència a l’actitud que havien de tenir els nins davant aspectes quotidians com per exemple al carrer, a l’escola, a l’hora de jugar, ...
I la forma de fer-ho era contraposar un bon comportament amb un mal comportament a la mateixa plana de la “cartilla”.
D’aquests tipus de “cartilla” ve la coneguda expressió popular “te llegiré sa cartilla” que com tothom sap s’aplica com a correcció d’un comportament poc adequat.