Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

WhatsApp Image 2021-11-03 at 12.13.39.jpeg

TABLEAUX AUXILIAIRES DELMAS

POUR L’ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES LANGUES VIVANTES

G. DELMAS, éditeur, BORDEAUX (France)

DATACIÓ: 1926

PROCEDÈNCIA: A. QUETGLAS (ARXIU MUN. DE SÓLLER)

NIG: PENDENT DE CLASSIFICAR

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

La curiositat per aprendre nous idiomes diferents a part de la llengua materna va començar a sorgir en el segle XIX, junt amb l’expansió del comerç, i es creava d’aquesta manera una necessitat bàsica: aprendre idiomes per comunicar-se internacionalment. Un dels mètodes més emprats en l’ensenyament d’un idioma estranger era el mètode directe del qual aquests quaderns són un exemple.

 

El principi bàsic que defensa aquest mètode anomenat «natural o directe» consisteix a utilitzar una interacció oral intensiva en la llengua objecte en tot moment, és a dir, formulant preguntes com una forma de presentar conceptes i estimulant l’ús de la llengua sense utilitzar la llengua materna de l’estudiant en cap moment. (Carla Fernàndez Oliva)

 

WhatsApp Image 2021-11-03 at 12.14.54.jpeg


Es tracta de 2 quaderns complementaris. El primer té làmines dibuixades amb molt de detall on se descriuen escenes quotidianes. A les il·lustracions s’observen uns numerets dins un requadre. Al segon quadern trobam les paraules en llengua anglesa que corresponen a aquests quadrets. Seria el que ara coneixem com un diccionari visual.