Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

"ALBUM DE HISTORIA SAGRADA"

 

El mes d’abril l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes, un "Álbum de Historia Sagrada. Primera Parte".

 

La peça, corresponent a l’expedient registrat amb el número 97, està datada l’any 1936. Fou cedida a la nostra institució per part de na Maria Magdalena Riera Frau, el setembre de 2001.

peçaabril14b.JPG

 

L’àlbum fou editat, de forma molt acurada, per la "Congregación Diocesana de HH. de la Caridad de Palma", amb texts "entresacados de varios autores modernos" i amb les il·lustracions de J. Mayol, mestre nacional. Correspon a l’Antic Testament i s’entén com a primera part de la col·lecció. Si bé, hem de significar que mai no es va arribar a editar la segona part.

 

El treball fou realitzat per "Escuela Tipogràfica Nazaret de Palma", essent bisbe de Mallorca, José Miralles Sbert. El censor fou Guillermo Nadal, mentre que es va imprimir per ordre del Canonge Andrés Caimari.

 

L’àlbum està conformat a doble pàgina. A l’esquerra es mostra una exhaustiva explicació de cadascuna de les temàtiques tractades; mentre que a la part dreta hi trobam els cromos amb un peu informatiu, i en algun cas amb mapes explicatius; així com amb dibuixos que en molts dels àlbums eren acolorits per part dels infants que feien la col·lecció. Aquest darrer fet fa que perdi valor per als col·leccionistes.

 

"La Creación, el Diluvio, los Patriarcas, el Exodo, los Jueces, los Reyes, Dominación Extranjera, el Reino Mesianico, Mapa General" són els capítols d’aquest àlbum de "Historia Sagrada".

 

Editat en llengua castellana, el col·leccionable mostra l’estètica pròpia del moment, just pocs mesos després d’haver esclatat la Guerra Civil espanyola, presenta un total de 150 cromos.

El seu estat de conservació és bo.

peçaabril14.JPG