Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

 Antoni Aulí Ginard, Jaume Llull Sarralde i Joan Pons Julià

Comunicació XXI JEL Inca 2020.pdfComunicació XXI JEL Inca 2020.pdf

Resum. “El Magisterio Balear” va ser una revista relacionada amb el món educatiu de les Illes Balears que es va publicar entre gener de 1873 i setembre de 1936. La seva principal funció era la difusió de les notícies de caire educatiu i pedagògic que tenien a veure amb la nostra comunitat. A més a més, aquesta revista era l’òrgan de l’Associació de Mestres de Primer Ensenyament de Balears.

Aquesta comunicació pretén apropar-nos a la història de l’educació inquera de principis del segle XX.

El nostre treball coincideix amb la primera part de la tercera època de la revista, dirigida aleshores per Joan Capó i Valls de Padrines.

Entre les notícies més rellevants podem destacar una queixa dels mestres d’Inca a la Junta Provincial perquè a la Junta d’Inca hi havia una mestra d’una escola privada (1903), una conferència que es va fer a Inca sobre la forma d’emprar el dialecte mallorquí (1908) i el recordatori per part de l’inspector d’educació i director de la revista, Joan Capó, de la importància de crear un museu pedagògic provincial.

agenda-JEL-2020-354x500.jpg