Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

ACTIVITATS DE L’AMEIB A SANTA MARIA

VISITA D’ESCOLARS A L’EXPOSICIÓ “L’ESCOLA D’AHIR”

stama1micro.JPG
Distints grups de primària i secundària visitaren l’exposició “L’Escola de l’ahir” que l’Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears presenta aquests dies a Santa Maria del Camí; en concret a Ca S’Apotecari.

Els membres de l’AMEIB explicaren de forma detallada als estudiants els materials exposats: amb especial atenció a les diferències entre el model educatiu de la República i el del franquisme.

Els alumnes mostraren especial interès en peces com el “maridet” o el “power point” de principis del segle XX.

La propera mostra de l’AMEIB s’obrirà el dia 9 de maig a Sencelles; on al dia següent es parlarà del mestre Bartomeu Vallés Oliver.
stama2micro.JPG

CONFERÈNCIA SOBRE “LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI. MESTRES DE SANTA MARIA 1935-1940”

stama3micro.JPG
Ahir, 29 d'abril de 2014, els membres de l’AMEIB oferiren a la Biblioteca de Santa Maria una conferència sobre la “depuració del magisteri” i més es concret sobre els mestres Ángela Cormenzana Cerdá i José Torrens Morro.

Antoni Aulí oferí una panoràmica general sobre la doble depuració que va suportar el magisteri a Mallorca. Joan Cánovas parlà de la mestra Cormenzana, una dona que no tingué cap problema donada la seva proximitat a l’església catòlica i als estaments franquistes.

Jaume Soler, per la seva part, explicà les dificultats que patí el mestre Torrens Morro, conegut com és “mestre Vermell”. La documentació de l’AMEIB mostra que aquest home rebé uns informes duríssims per part d’informadors anònims per la seva pertinença a les esquerres i haver participat a distints mítings. Fou sancionat amb “suspensió d’empleo y sueldo” fins a l’any 1940.

stama4micro.JPG