Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“PETITA MALETA ESCOLAR DE CARTRÓ”


febrer14.JPG


El mes de febrer L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes, la “Petita maleta de cartró escolar”.

La peça està datada en els anys quaranta-cinquanta del segle passat. Fou cedida a la nostra institució per part d’un grup d’estudiants de Pedagogia de la UIB, el mes de juny de l’any 2003; després de realitzar una visita guiada al nostre Arxiu-Museu.

Ocupa el número 1962 en el Registre de peces de l’AMEIB.
La maleta, que podia ser utilitzada tant per nines com per nines per anar a escola, presenta l’estètica peculiar de l’època. Representa una estampa de quatre infants que juguen al camp amb els vestits propis del moment i que ens permeten conèixer una part dels costums i vida de la primera meitat del segle XX.
En aquells moments, el fet d’assistir a l’escola es coneixia popularment com “anar a costura”.  L’expressió sorgeix del fet que moltes nines sols rebien la formació d’aprendre a cosir. Es va fer extensiva a l’escolarització dels infants més petits.
La maleta és d’un cartró prou reforçat, amb una ansa dura i un tancament que duu reforços metàl·lics. Té unes mides de 17x24x9 cms.
El seu estat de conservació és BO, i és un element que solem presentar a les nostres exposicions de l’escola del passat conjuntament amb altres maletes i caixonets escolars.