Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2798 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Aportació de garanties en documents físics Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció aval bancari. Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció dipòsit metàl·lic Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció assegurança de caució Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Comunicació Registre d'habitatges desocupats. Departament d'Habitatge

 • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat certificat de pòlissa d'assegurança Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat aval bancari Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garanties de connexió a xarxa d'instal·lacions generadores d'energia elèctrica. Modalitat dipòsit en metàl·lic Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Petició d'informació i documentació a disposició de la UDIT (UDIT-157) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

 • Servei Administratiu Descàrrega del model de declaració de veracitat de dades bancàries L'organ competent per materia

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificats de participació en cursos de formació del SOIB Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

 • Servei Administratiu Comunicacions d'activitats formatives en matèria d'Emergències i Protecció Civil Servei d'Ordenació d'Emergències

 • Servei Administratiu Model per a garanties en efectiu per a autoritzacions professionals en Producció / Transport / Gestió de Residus Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garantia en matèria de residus mitjançant aval (entitat financera o societat de garantia recíproca) Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Model de garantia en matèria de residus mitjançant certificat d'assegurança Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Emissió de certificat d'inscripció d'activitat itinerant Servei d'Activitats Classificades

 • Servei Administratiu Resolució d'incidències amb una entitat financera per cobrament de comissions indegudes. Servei de Gestió Financera del Sector Públic

 • Servei Administratiu Pla de Tresoreria dels ens del sector públic instrumental. Servei de Gestió Financera del Sector Públic

 • Servei Administratiu Esmena de sol·licituds d'iniciació (UDIT-333) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

 • Servei Administratiu Certificat d'insuficiència de candidats/demandants Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)