Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2738 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Altres Convocatòria del concert per la prestació del Servei d'Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral, cofinançat pel Fons Social Europeu Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol.licitud de participació en el concert Des del 08/01/2023 Fins al 17/01/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció per a finançar l'elaboració dels Plans de circularitat d'allotjaments turístics prevists en el capítol I y II del títol V de la Llei 8/2012. Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 19/05/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 19/05/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 05/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 06/03/2023 Fins al 30/11/2024. Obert Tràmit : Comunicació de la variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud i/o en la resolució de concessió Des del 29/04/2023 Fins al 30/11/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció substitució d'instal·lacions tèrmiques Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 06/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 28/04/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 19/05/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 05/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 06/03/2023 Fins al 30/11/2024. Obert Tràmit : Comunicació de la variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud i/o en la resolució de concessió Des del 29/04/2023 Fins al 30/11/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 26/04/2023 Fins al 02/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció nominativa a favor de la UIB per a projecte singular en matèria de voluntariat Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció directa Des del 02/01/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat Tràmit : Esmena i aportació de documents sol·licitats Des del 02/01/2023 Fins al 31/08/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució Des del 02/01/2023 Fins al 31/08/2023. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 01/11/2023 Fins al 15/11/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions nominatives de l'Institut Balear de la Dona Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 01/01/2024 Fins al 01/12/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuda per a explotacions del sector porcí i de producció de patata, afectades per a la invasió d'Ucraïna Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 27/02/2023 Fins al 06/03/2023. Tancat Tràmit : Acceptació de subvenció Des del 25/02/2023 Fins al 23/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 25/02/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 25/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Selecció d'entitats col·laboradores relatives a determinades intervencions en forma de pagaments directes i de desenvolupament rural Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud de designació Des del 02/03/2023 Fins al 22/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 01/03/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Declaració responsable d'inici d'activitat de provissió d'aliments preparats a locals utilitzats principalment com habitatge, per inscriure les dades en el REEPSAIB Servei Seguretat Alimentària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 02/03/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació II convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 06/03/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2023 Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/02/2023 Fins al 16/02/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions del Programa d'Orientació Professional per a l'ocupació i autoocupació "SOIB Orientació Professional" Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/05/2023 Fins al 25/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als anys 2022 i 2023 Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/03/2023 Fins al 25/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de sol·licitud Des del 25/04/2023 Fins al 27/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions tràmit audiència Des del 26/05/2023 Fins al 27/06/2023. Tancat Tràmit : Renúncia subvenció Des del 27/06/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 09/10/2023 Obert Tràmit : Esmena de justificació Des del 31/12/2023 Obert Tràmit : Acceptació subvenció Des del 27/06/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització d'obres o activitats en les zones d'afecció ferroviària Servei d'Ordenació del Transport

  Tràmit : Presentació de sol·licitud. Des del 14/03/2023 Obert Tràmit : Presentació d'esmena de deficiències Des del 14/03/2023 Obert Tràmit : Presentació al·legacions Des del 14/03/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria per la selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos superior amb destinació Brusel·les Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Conovocatòria d'acció concertada del servei d'acompanyament d'emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l'Administració Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/03/2023 Fins al 27/03/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per seleccionar el personal i trametre la sol·licitud amb les persones candidates per la realització d'un curs de detecció de drogues a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Sol·licitud de reserva de places en el curs de detecció de drogues Des del 22/03/2023 Fins al 04/04/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a la millora i modernització de les instal·lacions esportives de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/06/2022 Fins al 26/10/2022. Tancat Tràmit : Acceptació/Renúncia Des del 23/03/2023 Fins al 29/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 23/03/2023 Fins al 29/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 22/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 22/03/2023 Obert