Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2738 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Establiment i renovació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears per al curs 2024-2025 Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/12/2023 Fins al 27/01/2024. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la resolució provisional Des del 26/04/2024 Fins al 10/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a despeses de funcionament de federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular 2024-2025 Servei de Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/04/2024 Fins al 10/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció directa a favor de l'Ajuntament de Montuiri Secretaria General

  Tràmit : Sol·licitud d'inici Des del 24/04/2024 Fins al 31/05/2024. Obert Tràmit : Esmena deficiències a la sol·licitud Des del 24/04/2024 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 20/05/2024 Obert Tràmit : Presentació de documentació addicional Des del 24/04/2024 Obert

 • Registre i publicacions Registre de societats cooperatives de les Illes Balears Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2013 Fins al 24/04/2024. Tancat

 • Registre i publicacions Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB) Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Inscripció Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB) Des del 20/03/2019 Obert Tràmit : Comunicació de modificació de dades registrals Des del 28/02/2019 Obert Tràmit : Comunicació de transmissió de participacions que doni lloc a participacions significatives Des del 23/11/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de baixa Des del 28/02/2019 Obert Tràmit : Comunicació d'altes i baixes de contractes d'agència Des del 25/04/2024 Obert

 • Altres Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2023-2024 [educació concertada] Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Validació de la sol·licitud Des del 09/08/2023 Fins al 22/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 27/08/2023 Fins al 05/09/2023. Tancat Tràmit : Ampliació extraordinària Des del 01/09/2023 Fins al 30/06/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reconeixement del dret a les prestacions i serveis del sistema de dependència Servei de Reconeixement de Prestacions i Serveis

  Tràmit : Sol·licitud al dret a les prestacions i serveis del sistema de dependència Des del 20/07/2012 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud presentada i/o les al·legacions del tràmit d'audiència Des del 25/04/2023 Obert Tràmit : Renúncia del dret a les prestacions i serveis de dependència Des del 25/04/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició cos administratiu, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats i revisió d'examen de la fase d'oposició Des del 19/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional addicional de mèrits Des del 01/02/2024 Fins al 09/02/2024. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 06/02/2024 Fins al 19/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 06/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Alta Registre d'explotacions ramaderes i aixecament d'inactivació Des del 14/07/2021 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud canvi de dades del registre d'explotacions Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud canvi de dades en el registre d'explotacions Des del 23/01/2015 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre d'Establiments d'alimentació animal de les Illes Balears Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, canvi de dades o baixa en el Registre d'Establiments en el sector de l'alimentació animal de les Illes Balears Des del 23/12/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització i registre d'establiments de productes reproductius Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, baixa i/o canvi de dades al Registre d'Establiments i distribuïdors de productes reproductius Des del 06/02/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Baixa del registre d'explotacions ramaderes Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes Des del 23/01/2015 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Denúncies en matèria de ramaderia Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Presentació de denúncia Des del 15/09/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició CFS psicologia, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones que han superat l'exercici 23/03/2024 i revisió d'exàmen Des del 02/04/2024 Fins al 10/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista prvisionAl·legacions a la llista provisional de persones que han superat l'exercici 02/05/2024 i revisió d'exàmen Des del 03/05/2024 Fins al 13/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Abonament de la paga extraordinària d'antiguitat del personal docent dels centres privats concertats Departament de Centres Concertats

  Tràmit : Sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària d'antiguitat Des del 03/11/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a les llistes provisionals Des del 04/05/2024 Fins al 17/05/2024. Tancat

 • Servei Administratiu Presentació de l'acta de comprovació de les actuacions realitzades per un OCA Secció d'Atmosfera

 • Servei Administratiu Presentació de comunicació prèvia d'actuacions per part d'OCA Secció d'Atmosfera

 • Servei Administratiu Sol·licitud d'escolarització fora de termini 0-3 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció a favor de la l'Ajuntament de Felanitx per a l'inici del projecte arqueològic dels Clossos de Can Gaià a Portocolom Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 26/02/2024 Fins al 12/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 26/02/2024 Fins al 12/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 26/02/2024 Obert