Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2835 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Selecció de candidats a grups d'acció local del sector pesquer, per a l'elaboració d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud de selecció com a candidat a GALP Des del 30/06/2023 Fins al 14/07/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 15/07/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 30/06/2023 Fins al 14/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 30/06/2023 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 15/07/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 30/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Selecció de les estratègies de desenvolupament local participatiu 2023-2027 i per als nomenaments definitius del GALP corresponents Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud de selecció d'estratègies de desenvolupament local participatiu Des del 15/07/2023 Fins al 29/09/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 30/09/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 15/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 15/07/2023 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 30/09/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 15/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a les entitats locals de les Illes Balears per a la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic. Servei de Planificació i Formació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/06/2023 Fins al 28/09/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears Direcció General de Ports i Transport marítim

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a l'expedient sancionador Des del 16/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 28/06/2023 Obert Tràmit : Resolució Des del 28/06/2023 Obert

 • Infraccions i sancions Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques Direcció General de Ports i Transport marítim

  Tràmit : Presentació d'al·legacions a expedient sancionador Des del 16/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 28/06/2023 Obert Tràmit : Resolució Des del 28/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Cancel·lacions, amortizacions parcials i liquidacions d'operacions financeres avalades per societats de garantia recíproca amb ajuts concedits als costs financers Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Comunicació de cancel·lació anticipada, amortització parcial o liquidació al venciment Des del 28/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022 Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/10/2021 Fins al 03/10/2022. Tancat Tràmit : Justificació Des del 25/01/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 29/06/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de oftalmòleg/oftalmòloga Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 26/05/2023 Fins al 26/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitut d'al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 30/06/2023 Fins al 20/07/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 05/09/2023 Fins al 05/09/2023. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions a la llista d'admesos i exclosos Des del 03/07/2023 Fins al 14/07/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia de l'ajut Des del 05/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació de l'ajut concedit Des del 27/10/2023 Fins al 15/11/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria administrativa esportiva Direcció General d'Esports

  Tràmit : Presentació al·legacions en el procediment sancionador en màteria administrativa esportiva Des del 11/12/2019 Obert Tràmit : Presentació al·legacions al tràmit d'audiència Des del 03/07/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de proves Des del 03/07/2023 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 03/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents a la Intervenció Sectorial Apícola, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 04/07/2023 Fins al 14/07/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 04/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Dietista-nutricionista de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2930117) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 29/03/2023 Fins al 04/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 21/04/2023 Fins al 05/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 05/07/2023 Fins al 10/07/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 20/09/2023 Fins al 03/10/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per fomentar l'esport inclusiu, any 2023 - Equips femenins i mixtos de categoria nacional Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 08/05/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/Renúncia Des del 14/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 14/06/2023 Fins al 27/06/2023. Tancat Tràmit : Compte justificatiu Des del 06/07/2023 Fins al 31/08/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent de l'illa de residència a les Illes Balears (curs 2023-2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitut d'ajuts de mobilitat Des del 01/09/2023 Fins al 11/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts Des del 25/10/2023 Fins al 03/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de places temporals d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) i de neteja. Departament de Recursos Humans

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 01/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts econòmics per a empreses que contractin alumnes de cicles formatius de formació professional en la modalitat dual intensiva Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 17/07/2022 Fins al 31/07/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional Des del 23/11/2022 Fins al 07/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació dels justificants del compliment dels compromisos adquirits Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 30/10/2023 Fins al 09/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procediment d'admissió a cicles formatius d'FP en modalitat virtual (2023-2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud de targeta de prepagament per als centres Servei de Gestió Econòmica

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 15/08/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació acreditativa de la contractació de la targeta Des del 18/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau bàsic (GB) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici d'expedient sancionador Des del 29/01/2019 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 18/07/2023 Obert