Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2462 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives categoria professional Auxiliar tècnic educatiu/va, per torn de promocióo interna torn de reserva persones amb discapacitat, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud Des del 20/12/2017 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/11/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l'àmbit de l'ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l'any 2023 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/03/2023 Fins al 15/11/2023. Obert Tràmit : Aportació de documentació Des del 03/03/2023 Obert Tràmit : Reformulació o Acceptació Des del 31/03/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Actualització de la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional personal de neteja, al sector de Manacor Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/03/2023 Fins al 11/04/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya ISV 2024-2027, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 10/03/2023 Fins al 14/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 30/12/2022 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 30/12/2022 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 30/12/2022 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 30/12/2022 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 30/12/2022 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Actualització de la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional personal de neteja, al sector d'Eivissa Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/03/2023 Fins al 11/04/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reintegrament de despeses pel trasllat de malalts (Ib-Salut) Direcció d'Assistència Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud de reintegrament de despeses per trasllat de malalts Des del 03/03/2020 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca, 2019-20 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 10/03/2023 Fins al 10/04/2023. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyia Servei de Ramaderia

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció, modificació de dades i baixa en el Registre de Centres d'Atenció Sanitària als Animals de Companyia de les Illes Balears Des del 24/01/2015 Obert

 • Registre i publicacions Inscripció d'una entitat de voluntariat en el Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 02/02/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud d'inscripció Des del 02/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic (Ib-Salut) Direcció d'Assistència Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud de reintegrament despeses per a l'adquisició de material ortoprotètic Des del 25/02/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2023 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/03/2023 Fins al 30/03/2023. Obert Tràmit : Aportació de documentació Des del 03/03/2023 Obert Tràmit : Acceptació o Reformulació Des del 31/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per al foment de comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre (NextGenerationEU) Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 29/09/2022 Obert Tràmit : Presentació documentació complementària, subsanació deficiències i altra documentació Des del 29/09/2022 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 29/09/2022 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Preinscripció telemàtica al curs d' Operador Restringit del SMSSM Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Sol·licitud de Preinscripció telemàtica curs Operador Restringit del SMSSM Des del 06/03/2023 Fins al 26/03/2023. Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Preinscripció telemàtica al curs d'actualització d'Operador Restringit del SMSSM Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Sol·licitud de Preinscripció telemàtica curs Actualitzacio Operador restringit Des del 06/03/2023 Fins al 26/03/2023. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria 2023 de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de cicles formatius de formació professional Des del 02/03/2023 Fins al 10/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis emblemàtics - 2023 Direcció General de Comerç

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 05/03/2023 Fins al 04/04/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Material Esportiu Des del 24/01/2020 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni Des del 30/06/2022 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : Esmenes a la sol·licitud d'inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni Des del 15/11/2022 Obert