Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2800 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud de targeta de prepagament per als centres Servei de Gestió Econòmica

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 15/08/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació acreditativa de la contractació de la targeta Des del 18/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau bàsic (GB) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici d'expedient sancionador Des del 29/01/2019 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 18/07/2023 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador per infraccions a la normativa d'indústria (162) Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici Des del 31/01/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 18/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau superior (GS) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'autorització o renovació de funcionament i modificacions dels centres sanitaris sense internament Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 19/10/2017 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització o renovació de l'activitat de cèl·lules i teixits Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/02/2019 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desestiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Declaració responsable d'establiments i instal·lacions que disposen de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESAS) Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/09/2019 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desestiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Certificació técnico-sanitaria d'ambulàncies Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/12/2019 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització d'Hospitals Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/09/2019 Obert Tràmit : Esmena de deficiències Des del 24/07/2023 Obert Tràmit : Desestiment de la sol·licitud o renúncia del dret Des del 24/07/2023 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves de llengua catalana de maig de 2023 Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català

  Tràmit : Tràmit d'inscripció Des del 23/03/2023 Fins al 05/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana de maig de 2023 Des del 25/04/2023 Fins al 02/05/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de revisió de les proves Des del 27/07/2023 Fins al 28/07/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau superior (GS) per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l'àmbit de l'ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l'any 2023 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 03/03/2023 Fins al 15/11/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 03/03/2023 Obert Tràmit : Reformulació o Acceptació Des del 28/03/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificacions del projecte i/o terminis Des del 13/11/2023 Obert Tràmit : Informes de seguiment del projecte Des del 26/07/2023 Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 26/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024 Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'autorització per a la contractació d'un mitjà de cobrament per als centres Servei de Gestió Econòmica

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 08/08/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 08/08/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació acreditativa de la contractació del mitjà de cobrament Des del 08/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 44è Pla d'assegurances agràries combinades Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de certificacions parcials Des del 31/07/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre 2023 Servei de Qualitat i Educació Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/04/2023 Fins al 27/05/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la Sol·licitud Des del 28/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment o renúncia Des del 28/05/2023 Obert Tràmit : Al·legació en el tràmit d'audiència Des del 10/08/2023 Obert Tràmit : Justificació Des del 24/10/2023 Fins al 30/04/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pròrroga a la justificació Des del 15/11/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/01/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 16/05/2023 Fins al 29/05/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúnica Des del 16/05/2023 Fins al 22/05/2023. Tancat Tràmit : Compte justificatiu Des del 07/08/2023 Fins al 03/09/2023. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Acreditació d'infermers per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà Servei de Formació Sanitària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/01/2024 Obert