Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2835 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reintegrament de subvencions L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 23/01/2020 Obert Tràmit : Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament del deute Des del 28/09/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius Servei de Sanitat i Benestar Animal

  Tràmit : Alta / renovació en el Registre de Transportistes d'Animals Vius Des del 28/09/2023 Obert Tràmit : Modificació en el Registre de Transportistes d'Animals Vius Des del 28/09/2023 Obert Tràmit : Baixa en el Registre de Transportistes d'Animals Vius Des del 28/09/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Inversions en transformació i comercialització de productes agrícoles ecològics 2021 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 16/09/2021 Fins al 20/01/2022. Tancat Tràmit : Esmena de deficiències Des del 16/09/2021 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 29/09/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per a la concessió de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil de les Illes Balears per a l'any 2024 Servei de Planificació d'Emergències

  Tràmit : Presentació de candidatures a la Medalla Des del 01/10/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2930161) Des del 24/03/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 05/05/2023 Fins al 25/05/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 07/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 03/10/2023 Fins al 06/10/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 21/11/2023 Fins al 04/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració Especial de la CAIB, del cos facultatiu tècnic, esc. de tecnologies de la informació i telecomunicacions, esp. informàtica, mitjançant oferta genèrica SOIB Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 09/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Inversions en transformació i comercialització de productes agraris, 2021 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 12/06/2021 Fins al 15/07/2021. Tancat Tràmit : Esmena de deficiències Des del 23/07/2021 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 25/11/2022 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 28/09/2023 Fins al 01/12/2025. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics. Servei de Formació Sanitària

  Tràmit : Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'ús de DESA Des del 03/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria subvencions "SOIB Formació i Ocupació per al 2023". Projectes mixts d'ocupació i formació Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/10/2023 Fins al 18/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 06/11/2023 Fins al 20/11/2023. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació prèvia de realització de cursos d'ús de desfibrilador extern semiautomàtic (DESA) Servei de Formació Sanitària

  Tràmit : Presentació comunicació prèvia Des del 03/10/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació IV convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 05/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuda al sector apícola davant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i altres factors climatològics, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/10/2023 Fins al 27/10/2023. Tancat Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/10/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes al foment de la recria del bestiar boví lleter, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 11/10/2023 Fins al 31/01/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/10/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/10/2023 Obert

 • Altres Convocatòria d'acció concertada del servei d'estades diürnes a l'illa de Mallorca amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei Direcció General d'Atenció a la Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 09/10/2023 Fins al 23/10/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis per al foment del sector del trot, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/10/2023 Fins al 31/01/2024. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 17/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de la raça frisona, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 18/10/2023 Fins al 30/12/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de minimis per a fires agràries, concursos morfològics, fires agroalimentàries i esdeveniments singulars, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 18/10/2023 Fins al 15/12/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 18/10/2023 Fins al 18/10/2028. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització / renovació / modificació / baixa d'adscripció de nivell de formulació magistral d'oficina de farmàcia Servei d'Ordenació Farmacèutica

  Tràmit : Sol·licitud Des del 18/10/2021 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/10/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització/renovació/modificació/baixa d'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals d'oficines de farmàcia a tercers Servei d'Ordenació Farmacèutica

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/04/2019 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/10/2023 Obert

 • Altres Numeració oficial de control de la DOP Mel d'Eivissa Servei de Control i Qualitat Agroalimentária

  Tràmit : Sol·licitud de numeració oficial de control de la DOP Mel d'Eivissa Des del 24/10/2023 Obert