Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2787 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Metge/metgessa d'urgència hospitalària de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891531) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 13/10/2023 Fins al 19/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 24/11/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 17/05/2024 Fins al 22/05/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891909) Des del 24/03/2023 Fins al 24/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 05/05/2023 Fins al 11/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 28/09/2023 Fins al 04/10/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 20/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 20/05/2024 Fins al 23/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % IRPF Servei de Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/09/2023 Fins al 13/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la Sol·licitud Des del 16/10/2023 Fins al 14/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 24/11/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 15/12/2023 Fins al 19/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 01/01/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 17/05/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa de Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F014700D0-1) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/04/2024 Fins al 18/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/08/2022 Fins al 30/09/2024. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Expendient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Inici període consultes Des del 13/07/2021 Obert Tràmit : Comunicació finalització del període de consultes i decisió empresarial Des del 13/07/2021 Obert Tràmit : Pròrroga Des del 21/02/2022 Obert Tràmit : Comunicació al SOIB Des del 04/04/2022 Obert

 • Registre i publicacions Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Declaració responsable Des del 10/10/2018 Obert Tràmit : Esmena de deficiències / aportació de documentació Des del 18/08/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció directa al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears: projecte d'orientació jurídica gratuïta a la població reclusa Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2024 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : PRIMERA JUSTIFICACIÓ Des del 04/10/2024 Fins al 10/11/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2020 Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 24/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 24/05/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Notificació de canvis i modificació, si escau, de l'autorització d'emissió de GEH Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Comunicació de modificació substancial Des del 16/12/2019 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Presentació de documentació en relació a l'autorització de emissió de gasos d'efecte hivernacle (AEGEH) Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Presentació de l'informe de millora Des del 01/01/2020 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud d'extinció de l'autorització de GEH Des del 01/01/2020 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Sol·licitud de validació i inscripció en el Registre UE de les emissions anuals de GEH Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud de validació i inscripció en el Registre UE de les emissions anuals de GEH Des del 01/01/2020 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves de llengua catalana de maig de 2024 Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català

  Tràmit : Tràmit d'inscripció Des del 03/04/2024 Fins al 16/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana de maig de 2024 Des del 06/05/2024 Fins al 10/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Fons Social. Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 18/12/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 18/12/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fills menors de devuit anys (PERSONAL DOCENT) Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 10/12/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera (PERSONAL DOCENT) Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 07/04/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Bestreta ordinària a favor del personal docent Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Presentació de la sol.licitud Des del 30/03/2021 Obert

 • Altres Acord d'acció concertada SAD per a persones en situació de dependència a l'illa d'Eivissa Direcció General d'Atenció a la Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 30/03/2020 Fins al 15/04/2020. Tancat Tràmit : Renovació concert SAD Des del 07/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat