Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2738 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Model de sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques Des del 15/11/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud d'accés al servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental Des del 17/06/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud d'accés al servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental Des del 19/06/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud d'accés Des del 18/06/2019 Obert

 • Ordenació administrativa Procediment per registrar els centres d'ensinistrament de cans d'assistència Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Declaració responsable pel reconeixement com a centre d'ensinistrament de cans d'assistència Des del 27/12/2016 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental a Eivissa Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud d'accés als serveis de la xarxa de salut mental a Eivissa Des del 17/06/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional) per a persones amb diagnòstic de salut mental Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Sol.licitud d'accés al de rehabilitació comunitària (centre ocupacional) per a persones amb diagnòstic de salut mental Des del 15/05/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Psicòleg/psicòloga d'atenció primària de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891119) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 11/04/2023 Fins al 17/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/05/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 20/09/2023 Fins al 25/09/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 21/03/2024 Fins al 08/04/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 21/03/2024 Fins al 08/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Personal tècnic titulat superior en psicologia de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891109) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 11/04/2023 Fins al 17/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 02/05/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 04/12/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 21/03/2024 Fins al 08/04/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 21/03/2024 Fins al 08/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2024 Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitut de LISMI Des del 01/01/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 22/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2024 Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud Des del 13/01/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 22/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives Des del 21/12/2021 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits personal laboral ATE, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 21/07/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F01670161) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F016702F9) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, 2024-2025. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Sol.liocitud de pagament Des del 20/03/2024 Fins al 31/01/2025. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert

 • Altres Sol·licitud d'història clínica, documentació clínica Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

  Tràmit : Sol·licitud d'història clínica a l'Hospital Manacor/Hospital Can Misses/Hosp Son Llatzer Des del 23/12/2020 Obert Tràmit : Esmena de sol·licitud Des del 10/06/2022 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 13/06/2022 Obert

 • Altres Convocatòria de patrocinis per a esdeveniments singulars culturals i esportius durant l'any 2024 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/02/2024 Fins al 01/10/2024. Obert Tràmit : Millora/Modificació voluntària sol·licitud Des del 28/02/2024 Fins al 11/10/2024. Obert Tràmit : Esmena a la sol·licitud (Exclusivament sobre el formulari, no els requeriments adminisitratius ni tècnics) Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Esmena de la documentació administrativa que acompanya a la sol·licitud (SERV. JURÍDIC) Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Esmena de la documentació tècnica que acompanya a la sol·licitud (SERV. TÈCNIC MÀRQUETING) Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Confirmació dels acords de la fase de negociació Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Presentació de documentació Justificativa Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2025. Obert Tràmit : Esmena de la justificació Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2025. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 28/02/2024 Fins al 31/12/2025. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F01670007) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció de varis llocs de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, a l'illa de Mallorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F01670167-7) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/03/2024 Fins al 15/03/2024. Tancat