Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2798 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs oposició personal laboral ATE, Menorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen dels aspirants que han aprovat la fase d'oposició oposició Des del 29/11/2023 Fins al 03/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional rectificada i revisió d'exàmen dels aspirants que han aprovat la fase d'oposició. Des del 04/12/2023 Fins al 14/12/2023. Tancat Tràmit : Requeriment als aspirants que han d'acreditar els mèrits al·legats Des del 30/01/2024 Fins al 12/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions i/o presentació de documentació al tràmit d'audiència previ a l'exclusió Des del 16/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat Tràmit : Requeriment als aspirants que han d'esmenar la documentació acreditativa dels mèrits presentats Des del 17/04/2024 Fins al 30/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 15/05/2024 Fins al 23/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per a fomentar el fet sindical Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/05/2024 Fins al 06/06/2024. Tancat Tràmit : Justificació Des del 06/09/2024 Fins al 08/11/2024. Tancat Tràmit : Esmena documentació Des del 17/05/2024 Fins al 31/12/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés de selecció de docents mentors Servei de Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud per col·laborar com a docent mentor Des del 18/03/2019 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, oferta SOIB(F00120001-8) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llistes provisionals Des del 07/05/2024 Fins al 09/05/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llista addicional provisional de mèrits Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, oferta SOIB(F00120001-6) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llistes provisionals Des del 07/05/2024 Fins al 09/05/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llista addicional provisional de mèrits Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina Servei Seguretat Alimentària

  Tràmit : Comunicació de modificació de dades Des del 30/08/2018 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Comunicació de modificació de la inscripció al REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats Servei Seguretat Alimentària

  Tràmit : Comunicació de modificació de la inscripció Des del 24/07/2019 Obert

 • Registre i publicacions Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors Servei Seguretat Alimentària

  Tràmit : Sol·licitud inscripció Des del 29/08/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis emblemàtics - 2024 Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/03/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 19/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció directa a favor de la PLAVIB per a projecte singular en matèria de voluntariat Direcció General d'Afers Socials

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció directa Des del 20/12/2022 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena i aportació de documents sol·licitats Des del 20/12/2022 Fins al 31/03/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 20/12/2022 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 01/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Programa 4 (PRTR) Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Programa 4 (PRTR) Des del 27/12/2022 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Justificació de l'ajuda o esmena de deficiències de la sol·licitud Programa 4 (PRTR) Des del 27/12/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits Servei d'Espais Naturals

  Tràmit : Presentació de sol·licitud per realitzar activitats dins ENP Des del 29/03/2017 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Inclusió de nous itineraris / noves especialitats formatives Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud d'inclusió de nous itineraris / noves especialitats dins el Catàleg d'Especialitats Formatives Des del 19/07/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa i admissió al Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

  Tràmit : Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa del Conservatori professional de Mallorca 2024-2025 Des del 27/03/2024 Fins al 05/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música del Conservatori professional de Menorca Des del 27/03/2024 Fins al 05/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa del Conservatori professional d'Eivissa i Formentera Des del 27/03/2024 Fins al 05/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció PEI a l'IES Joan Maria Thomàs (Palma) Des del 13/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció al PEI a l'IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella) Des del 13/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció al PEI a l'IES Pasqual Calbó (Maó) Des del 13/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat Tràmit : Inscripció al PEI a l'IES Sa Colomina (Eivissa) Des del 13/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció a favor de la Fundació Coll Bardolet per dur a terme el projecte d'activitats culturals de l'any 2024 Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 08/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 08/05/2024 Fins al 14/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 15/05/2024 Fins al 22/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció a favor de la Fundació ACA pel projecte d'activitats de l'any 2024 Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/04/2024 Fins al 03/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 25/04/2024 Fins al 03/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 06/05/2024 Obert

 • Servei Administratiu Presentació de l'informe de comprovació realitzat per un Organisme de Control Autoritzat per a l'atmosfera (OCA) Secció d'Atmosfera

 • Servei Administratiu Declaració responsable de compliment de bones pràctiques relativa al vol recreatiu amb dron fora d'espai natural protegit Servei de Protecció d'Espècies

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana per a l'any 2024 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/03/2024 Fins al 22/03/2024. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions a la llista d'admesos i exclosos Des del 07/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions a la llista modificada d'admesos i exclosos Des del 19/06/2024 Fins al 03/07/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives categoria professional Auxiliar tècnic educatiu/va, per torn lliure, Formentera, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat