Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2835 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Petició d'expedient formatiu de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa MAP Teatre 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participación Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 19/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de la memòria del programa Des del 24/05/2024 Fins al 26/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la CAIB (curs acadèmic 2022-2023) Servei de Planificació i Participació

  Tràmit : Sol·licitud per optar als Premis Des del 14/02/2024 Fins al 28/02/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 10/04/2024 Fins al 12/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits CFT riscs laborals, Eivissa Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als defectes formals que presenta la documentació acreditativa dels mèrits Des del 29/06/2023 Fins al 12/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits i vista de l'expedient Des del 06/12/2023 Fins al 18/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 17/04/2024 Fins al 25/04/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de la persona que ha superat el concurs de mèrits Des del 10/05/2024 Fins al 20/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció per a la compra dels mecanismes d'elevació de llits, per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/11/2022 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 30/11/2022 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 27/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Aportació de la documentació requerida Des del 26/07/2023 Fins al 28/11/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 06/05/2024 Fins al 07/06/2024. Tancat Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 19/09/2023 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Des del 30/11/2022 Fins al 08/04/2024. Tancat Tràmit : Comunicació de la variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud i/o en la resolució de concessió Des del 29/04/2023 Fins al 29/02/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Fisioterapeuta de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2893137) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 24/02/2023 Fins al 03/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 24/03/2023 Fins al 11/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 09/06/2023 Fins al 14/06/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 22/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 22/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos de gestió, pel torn de reserva de persones amb discapacitat per promoció interna vertical, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen dels aspirants que han aprovat la fase d'oposició oposició Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 10/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits Des del 19/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats Des del 22/05/2024 Fins al 24/05/2024. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Declaració responsable activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) sense grup assignat Secció d'Atmosfera

  Tràmit : Presentació de la declaració responsable Des del 13/12/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció a favor de la l'Ajuntament de Felanitx per a l'inici del projecte arqueològic dels Clossos de Can Gaià a Portocolom Direcció General de Cultura

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 26/02/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 26/02/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 26/02/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a la implementació de plans d'igualtat i l'execució d'accions d'igualtat, foment i assessorament per a la implementació d'aquests plans Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/04/2024 Fins al 27/05/2024. Tancat Tràmit : Justificació Des del 26/04/2024 Fins al 10/11/2024. Obert Tràmit : Esmena documentació Des del 26/04/2024 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Al·legacions Des del 24/07/2024 Fins al 06/08/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de Treballador/treballadora social de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891915) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 14/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 11/09/2023 Fins al 22/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 18/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 22/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 22/05/2024 Fins al 04/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per dissenyar i desenvolupar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia 2024 Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat

  Tràmit : Sol·licitud subvenció 2024 Des del 22/05/2024 Fins al 18/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques per els Campionats d'Espanya en Edat Escolar Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/05/2023 Fins al 13/06/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 21/05/2024 Fins al 04/12/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions a ajuntaments i mancomunitats de les Illes Balears, per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència Direcció General d'Atenció a la Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·lciituds Des del 14/12/2023 Fins al 16/05/2024. Tancat Tràmit : Presentació de la justificació Des del 16/05/2024 Fins al 15/11/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria 2023-2024 d'ajuts per a la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals de les Illes Balears Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : sol·licitud Des del 01/06/2024 Fins al 30/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Modalitat A de la convocatòria de subvencions per executar projectes d'Educació per a la Transformació Social per als anys 2023 i 2024 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/05/2023 Fins al 06/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 10/05/2023 Obert Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional / Reformulació Des del 04/07/2023 Obert Tràmit : Acceptació de la proposta de resolució definitiva Des del 01/08/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificacions del projecte i/o terminis Des del 13/11/2023 Obert Tràmit : Seguiment tècnic Des del 26/10/2023 Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 27/05/2024 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de subvencions d'energia Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici Des del 21/02/2020 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 21/02/2020 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 21/02/2020 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables, cogeneració i residus Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici Des del 15/05/2024 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 27/02/2020 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 27/02/2020 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria d'energia (en el sector de gas canalitzat) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Al·legacions a l'acord d'inici Des del 21/02/2020 Obert Tràmit : Al.legacions al tràmit d'audiència Des del 21/02/2020 Obert Tràmit : Reconeixement de la responsabilitat i/o pagament voluntari Des del 21/02/2020 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. Prevenció de rics laborals esp. Prevenció riscs laborals, pel torn de promoció interna vertical Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 27/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 10/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat Tràmit : Publicació llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu, s'ofereixen els llocs de feina i s'atorga un termini per presentar documentació Des del 22/07/2024 Fins al 09/08/2024. Obert