Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2763 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, mitjana oferta SOIB (F016500F1) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llistes provisionals Des del 13/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, mitjana oferta SOIB (F01370002) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llistes provisionals Des del 13/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració especial de la CAIB, del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, espe. informàtica, Mallorca, mitjana oferta SOIB (F01130308) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/03/2024 Fins al 12/03/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llistes provisionals Des del 13/05/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. enginyeria, esp. enginyer industrial, pel torn de promoció interna vertical, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional fase de concurs Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. Arquitectura, pel torn de promoció interna vertical, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional fase de concurs Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de beques ESPA i FP per a majors de 30 anys 2022-2025 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

    Tràmit : Sol.licitud ESPA i Formació Professional Des del 01/10/2023 Obert

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior d'activitats i projectes que promoguin manifestacions del patrimoni cultural immaterial Balears en 2024 Direcció General de Cultura

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/05/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 01/06/2024 Obert Tràmit : Proposta de resolució Des del 31/08/2024 Obert Tràmit : Justificació (Resolució de concessió i denegació) Des del 31/08/2024 Obert

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. TIC, esp. Informàtica, pel torn de promoció interna vertical, Malllorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 10/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions llista provisional de puntuacions en la fase de concurs Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. enginyeria, esp. enginyer de forest, pel torn de promoció interna vertical, Malllorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment per a l'acreditació de mèrits fase de concurs promoció interna Des del 10/04/2024 Fins al 23/04/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional fase de concurs Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc.Humanistica i ciéncies socials, esp. Tècnic en ocupació i mercat de treball, pel torn de promoció interna creuada, Mallorca, de l'Adm. de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provissional de mèrits Des del 11/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFS esc. científica, esp. Biologia, pel torn de promoció interna vertical, Mallorca, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Llista provisional de mèrits Des del 24/04/2024 Fins al 26/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CAF esc. Infraestructures, esp. Ajudant facultatiu, pel torn de promoció interna, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provissional de mèrits Des del 11/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al CFT esc. TIC, especialitat informàtica, pel torn de promoció interna, de l'Administració de la CAIB Servei de Selecció

    Tràmit : Presentació sol·licituds. Des del 21/12/2022 Fins al 09/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses Des del 08/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional i revisió d'exàmen Des del 29/11/2023 Fins al 01/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició Des del 03/01/2024 Fins al 05/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legació dels mèrits en la fase de concurs Des del 11/01/2024 Fins al 20/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provissional de mèrits Des del 11/04/2024 Fins al 15/04/2024. Tancat Tràmit : Al.legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició Des del 17/05/2024 Fins al 21/05/2024. Tancat

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d'inversió amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % d'IRPF, 2022 i 2023 Direcció General d'Afers Socials

    Tràmit : Sol·licitud Des del 27/07/2022 Fins al 24/08/2022. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 16/08/2022 Fins al 07/10/2022. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions Des del 20/10/2022 Fins al 04/11/2022. Tancat Tràmit : Sol·licitud / oposició de canvi d'anualitat Des del 20/10/2022 Fins al 04/11/2022. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia Des del 11/01/2023 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 15/12/2022 Obert Tràmit : Justificació inversions 2023 Des del 07/07/2023 Fins al 15/05/2024. Tancat Tràmit : Justificació inversions 2024 Des del 16/05/2024 Fins al 31/03/2025. Obert

  • Reclamacions, Denúncies i Queixes Sol·licitud d'Arbitratge de Consum Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears.

    Tràmit : Sol·licitud d'arbitratge Des del 30/08/2018 Obert Tràmit : Al·legacions d'arbitratge Des del 05/12/2023 Obert Tràmit : Al·legacions empresa reclamada Des del 16/05/2024 Obert

  • Comunicacions, informes i declaracions responsables Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (UDIT-001) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

    Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 18/03/2019 Obert

  • Autoritzaciones, llicències i concessions Canvi de titularitat d'un aprofitament d'aigües subterrànies Servei d'Aigües Subterrànies

    Tràmit : Sol·licitud de canvi de titularitat Des del 17/02/2023 Obert

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà - Plans de Reforç en Llengües Estrangeres (estiu 2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

    Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 05/04/2024 Fins al 19/04/2024. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 14/05/2024 Fins al 20/05/2024. Tancat

  • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a projectes de garantia alimentària i d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec al 0,7 de l'IRPF de l'any 2022 Servei de Serveis Socials

    Tràmit : Sol·licitud Des del 21/11/2022 Fins al 02/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 05/12/2022 Fins al 31/12/2028. Obert Tràmit : Tràmit d'al·legacions Des del 19/12/2022 Fins al 23/12/2022. Tancat Tràmit : Justificació Des del 01/01/2024 Fins al 15/05/2024. Tancat

  • Ordenació administrativa Presentació de plans de formació del personal al servei de l'Administració local de les Illes Balears Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Tràmit : Sol·licitud per a la presentació del pla formatiu Des del 22/05/2024 Fins al 28/05/2024. Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 10/05/2024 Fins al 30/06/2024. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 17/05/2024 Fins al 30/06/2024. Obert