Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2835 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 21/04/2023 Fins al 03/06/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 21/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport Servei d'Ordenació del Transport

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 30/04/2023 Fins al 30/06/2024. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Projectes miners: Modificació no substancial (UDIT-193) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 29/05/2023 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 29/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades al foment i la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 21/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 17/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades al foment de la producció integrada, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 19/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajut directe per a l'actualització de la digitalització del DCVB Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de documentació Des del 26/04/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud Des del 25/04/2023 Fins al 25/04/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Pròrroga, per al curs 2023-2024, de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Actualització de dades Des del 26/04/2023 Fins al 10/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació III convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 26/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Selecció dels Grups d'Acció Local, estratègies desenvolupament local i ajuda preparàtòria Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 15/04/2023 Fins al 15/05/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 15/04/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció directa a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament

  Tràmit : Sol.licitud de subvenció Des del 26/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de la lluita biològica com alternativa a la lluita química, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 26/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció nominativa a la UIB per a la realització del Màster en Enginyeria Industrial. Servei d'Indústria i de Polígons Industrials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/04/2023 Fins al 31/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Procediment proposta d'atorgament de GHI al préstec Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  Tràmit : Comunicació per part de la Cambra de Comerç Des del 20/02/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 05/05/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació documentació complementària Des del 05/05/2023 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 08/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al foment de les trampes massives i/o confusió sexual com alternativa a la lluita química, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 30/04/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en centres educatius públics de la CAIB Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 29/03/2023 Fins al 12/04/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 04/05/2023 Fins al 17/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts a empreses que realitzin transport privat de mercaderies, i, estiguin d'alta a la divisió 46 del CNAE, residents a les Illes Balears Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 19/05/2023 Fins al 19/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2023-2024 (aspirants amb requisits acadèmics) Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió i matrícula Des del 18/05/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat