Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2800 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) Servei de Producció Ramadera

  Tràmit : Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) Des del 01/03/2019 Obert Tràmit : Sol·licitud duplicat etiquetes identificatives Des del 30/12/2019 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla: 2023-2027 Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 29/12/2023 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Piscines: emissió de duplicats carnets de socorrista i de manteniment de piscines Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/05/2018 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud d'exclusió del comerç de drets d'emissió Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud d'exclusió Des del 01/01/2020 Fins al 31/05/2024. Tancat

 • Altres Tanteig i retracte d'habitatges protegits Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  Tràmit : Notificació de la decisió de transmetre el domini de la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge sempre que almenys un d'aquests estigui arrendat Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Notificació de la decisió de transmetre un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció Des del 06/04/2022 Obert Tràmit : Notificació de la decisió de transmetre a un gran tenidor un habitatge, o un terreny en sòl urbà o urbanitzable, adquirit en procés judicial o extrajudicial; o un habitatge inscrit en el Reg. d'habitatges desocupats Des del 06/04/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval de societats de garantia recíproca per operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat (2023) Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts Des del 03/04/2023 Fins al 09/12/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions en tràmit d'audiència Des del 15/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/05/2023 Obert Tràmit : Justificació de les inversions Des del 23/01/2024 Fins al 31/10/2024. Obert Tràmit : Sol·licitud pagament anualitat ajut cost aval Des del 23/01/2024 Fins al 30/11/2026. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Inversions en Explotacions Agràries, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 11/01/2024 Fins al 11/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 11/01/2024 Fins al 31/12/2027. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891121) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/03/2023 Fins al 28/03/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 14/04/2023 Fins al 27/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 02/11/2023 Fins al 07/11/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 08/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat Tràmit : Elecció de places Des del 08/03/2024 Fins al 21/03/2024. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamació de responsabilitat patrimonial pel funcionament de l'Administració L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de reclamació Des del 05/11/2019 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 16/08/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria beques i ajuts accions formatives SOIB CP i no CP 2022-2025 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 30/09/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials (2024) Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/03/2024 Fins al 07/04/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura durant l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Tràmit d'esmena de la sol·licitud Des del 11/07/2023 Obert Tràmit : Acceptació o renúncia a l'ajut Des del 06/12/2023 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 07/12/2023 Fins al 14/12/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 15/01/2024 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació (justificació) Des del 01/02/2024 Fins al 31/08/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 15/03/2023 Fins al 14/04/2023. Tancat Tràmit : Tràmit d'esmena de la sol·licitud Des del 20/06/2023 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 21/12/2023 Fins al 11/01/2024. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia a l'ajut Des del 19/12/2023 Fins al 01/03/2024. Tancat Tràmit : Justificació Des del 16/01/2024 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació (justificació) Des del 01/01/2024 Fins al 31/08/2024. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa d'Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F014700EA) Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 07/03/2024 Fins al 13/03/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes d'allotjament per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears que inicien els seus estudis el curs acadèmic 2023-2024 (Residència UIB) Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda d'allotjament UIB curs acadèmic 2023-2024 Des del 18/06/2023 Fins al 29/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la Proposta de Resolució de concessió o exclusió Des del 24/10/2023 Fins al 06/03/2024. Tancat

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) Direcció de Coordinació Administrativa

  Tràmit : Presentació de la reclamació administrativa solicitant el pagament de factures i/o interessos de demora Des del 28/11/2017 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Acreditació de la competència digital docent per al nivell A1 per prova d'autoavaluació Servei de Formació Permanent del Professorat

  Tràmit : Sol·licitud d'acreditació Des del 13/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en l'àmbit de l'ajuda humanitària en els territoris del Sud per a l'any 2024 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/01/2024 Fins al 15/11/2024. Obert Tràmit : Aportació de documentació obligatòria per complementar la sol·licitud Des del 12/01/2024 Obert Tràmit : Documentació addicional a la sol·licitud Des del 12/01/2024 Obert Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 01/02/2024 Obert Tràmit : Reformulació del projecte Des del 01/02/2024 Obert Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció / Desistiment de la sol·licitud Des del 24/01/2024 Obert Tràmit : Aportació de documentació i/o comunicacions Des del 26/01/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificacions del projecte i/o terminis Des del 01/02/2024 Obert Tràmit : Informes de seguiment Des del 01/06/2024 Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 01/02/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per a la transformació global per a l'any 2024 Direcció General de Cooperació i Immigració

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/02/2024 Fins al 25/03/2024. Tancat Tràmit : Aportació de documentació obligatòria per complementar la sol·licitud Des del 26/02/2024 Obert Tràmit : Documentació addicional a la sol·licitud Des del 26/02/2024 Obert Tràmit : Tràmit d'audiència i al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 01/03/2024 Obert Tràmit : Reformulació del projecte Des del 01/03/2024 Obert Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció / Desistiment de la sol·licitud Des del 01/03/2024 Obert Tràmit : Aportació de documentació i/o comunicacions Des del 26/02/2024 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificacions del projecte i/o terminis Des del 01/03/2024 Obert Tràmit : Informes de seguiment Des del 01/03/2024 Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 01/03/2024 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 13/03/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Obert Tràmit : Presentació de declaració d'acceptació de subvenció Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 13/03/2024 Fins al 13/03/2031. Obert