Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2535 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 01/06/2023 Fins al 31/12/2023. Obert Tràmit : Justificació Des del 01/01/2024 Fins al 31/01/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria per la selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos superior amb destinació Brusel·les Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/03/2023 Fins al 21/03/2023. Tancat

 • Altres Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF i de l'impost sobre societats corresponents als rendiments no derivats de relació laboral o estatutària amb la CAIB Servei d'Obligacions Tributàries

  Tràmit : Sol·licitud del certificat Des del 19/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Conovocatòria d'acció concertada del servei d'acompanyament d'emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l'Administració Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat

  Tràmit : Sol·licitud Des del 17/03/2023 Fins al 27/03/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 03/04/2023 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 01/06/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per seleccionar el personal i trametre la sol·licitud amb les persones candidates per la realització d'un curs de detecció de drogues a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Sol·licitud de reserva de places en el curs de detecció de drogues Des del 22/03/2023 Fins al 04/04/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2023-2026 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 14/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 22/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 22/03/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 22/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria pública de subvencions destinada a entitats locals per a actuacions d'adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 04/04/2023 Obert Tràmit : Presentació documentació complementària Des del 04/04/2023 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 04/04/2023 Obert

 • Altres Programa educatiu Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius públics i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa curs 2023-2024 Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamació a la resolució provisional Des del 20/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació del projecte definitiu del programa educatiu Des del 27/06/2023 Fins al 10/11/2023. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Programa «Estades pedagògiques entre centres educatius» Servei de Normalització Lingüística i Formació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legació Des del 19/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions, delegacions territorials de les federacions esportives i clubs esportius Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 24/03/2023 Fins al 25/04/2023. Tancat Tràmit : Acceptació/Renúncia Des del 14/06/2023 Fins al 20/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 14/06/2023 Fins al 27/06/2023. Tancat Tràmit : Compte justificatiu Des del 10/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions públiques per a programes, projectes i actuacions específiques en matèria de salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2023 Servei Administratiu

  Tràmit : Sol·licitud Des del 23/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a projectes de foment a la igualtat i de lluita contra la violència masclista de l'any 2023 Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció Des del 31/03/2023 Fins al 19/04/2023. Tancat

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa Centres Ecoambientals 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 19/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat

 • Altres Participació en la Xarxa de Centres Coeducatius curs 2023-2024 Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 01/06/2023 Fins al 03/06/2023. Tancat

 • Altres Participació en la xarxa de Centres per a la convivència curs 2023-2024 Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit)

  Tràmit : Al·legacions a la llista provisional Des del 30/06/2023 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts de creació corresponents als exercicis 2020-24 Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts complementaris als ajuts de creació 2020-2024, corresponents als exercicis 2024 i 2025 Des del 31/03/2023 Fins al 25/04/2023. Tancat

 • Altres Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romaneses per al curs 2023-2024 Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 31/03/2023 Fins al 05/05/2023. Tancat