Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2555 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts a la xarxa educativa complementària corresponent a l'any 2023 Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts Des del 15/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Tràmit d'esmenes Des del 23/06/2023 Fins al 03/08/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment Des del 12/07/2023 Obert Tràmit : Justificació dels ajuts Des del 01/09/2023 Fins al 12/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 02/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 27/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legació a la proposta de Resolució Des del 22/09/2023 Fins al 05/10/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúncia de la proposta de resolució de modernització per a l'any 2023 Des del 22/09/2023 Fins al 05/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 08/11/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes culturals per a l'any 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 02/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 26/06/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legació Proposta de Resolució Des del 20/09/2023 Fins al 03/10/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúncia de la proposta de resolució de projectes culturals per a l'any 2023 Des del 20/09/2023 Fins al 03/10/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 09/10/2023 Fins al 20/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes destinades a projectes d'inversió en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris, amb una inversió mínima de 20.000€., 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 25/07/2023 Fins al 10/08/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 11/05/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 24/08/2023 Fins al 02/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció nominativa a l'Associació Crits i Renou de les Illes Balears Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament

  Tràmit : Sol.licitud de subvenció Des del 12/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes, destinades a projectes estratègics d'inversió en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris, amb una inversió mínima de 4.000.000 €., 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 12/05/2023 Fins al 11/07/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 11/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears 2023 Direcció General de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament

  Tràmit : Sol.licitud de subvenció Des del 11/05/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a les associacions o federacions de confraries de pescadors, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 12/05/2023 Fins al 19/05/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 12/05/2023 Fins al 29/02/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de suport a les confraries de pescadors, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 11/05/2023 Fins al 16/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 24/05/2023 Fins al 14/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació Des del 15/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de les subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2023 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/05/2023 Fins al 09/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 11/07/2023 Fins al 05/10/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

  Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 11/05/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de reducció de la sanció Des del 19/05/2023 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 19/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2022 Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 02/02/2023 Fins al 15/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes als requeriments Des del 17/01/2023 Fins al 06/03/2023. Tancat Tràmit : MODEL 4: Acceptació / Renúncia de l'ajuda Des del 11/05/2023 Fins al 30/10/2024. Obert Tràmit : JUSTIFICACIÓ Des del 19/06/2023 Fins al 30/09/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions públiques per a programes, projectes i actuacions específiques en matèria de salut laboral, corresponent als exercicis pressupostaris dels anys 2023-2024 Servei Administratiu

  Tràmit : Sol·licitud Des del 12/06/2023 Fins al 23/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Metge/metgessa d'urgència hospitalària de l'Ib-Salut Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891542) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 20/04/2023 Fins al 26/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 15/05/2023 Fins al 26/05/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 27/09/2023 Fins al 02/10/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 05/12/2023 Fins al 20/12/2023. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Primera fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau bàsic (GB) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Primera fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea Direcció General d'Esports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/01/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 16/05/2023 Fins al 29/05/2023. Tancat Tràmit : Aceptació/Renúnica Des del 16/05/2023 Fins al 22/05/2023. Tancat Tràmit : Compte justificatiu Des del 07/08/2023 Fins al 03/09/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval de societats de garantia recíproca per operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat (2023) Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts Des del 03/04/2023 Fins al 09/12/2023. Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions en tràmit d'audiència Des del 15/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/05/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació (convocatòria 2023) Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/08/2023 Fins al 01/09/2023. Tancat Tràmit : Justificació Des del 31/12/2023 Fins al 31/03/2024. Tancat Tràmit : Esmena i presentació de documentació Des del 01/08/2023 Fins al 30/04/2024. Obert