SORTEJOS DE DESEMPAT

Els sortejos públics que han de dirimir les possibles situacions d’empat a les llistes de sol·licituds s’efectuaran a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives, a les 10:00h dels dies indicats:

Data de celebració Resultat
Procés d’adscripció d'EI, EP i ESO 26 d'abril de 2024

RIERA

NADAL

Procés d’admissió a EI, EP, ESO i EE 31 de maig de 2024

Procés d’adscripció a batxillerat 26 d'abril de 2024

GUERRERO

ALCINA

Procés d’admissió a batxillerat 28 de juny de 2024

El resultat d’aquests sorteigs es comunicarà a tots els centres i l’aplicació d’escolarització GestIB ordenarà automàticament pels criteris de desempat.