Torna

Servei d'escolarització

Alumne/a esportista d'alt nivell o d'alt rendiment

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • La condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment s’acredita mitjançant la següent documentació:
    • Certificat expedit pel Consell Superior d'Esports, pel Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports, per la Fundació per a l’Esport Balear, o organisme similar d’una altra comunitat autònoma, que reconegui que el sol·licitant forma part d’un programa de tecnificació.
    • Resolució publicada al BOE o BOIB que reconegui l’assoliment de la condició d’alt nivell o alt rendiment.