Torna

Servei d'escolarització

Criteris elegits pel centre

  1. Alumnes amb necessitats educatives especials motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
  2. Per al primer curs del segon cicle d'educació infantil, haver estat escolaritzat (un mínim de 4 mesos) a una escoleta de la Conselleria d'Educació i Formació  Professional o a una escoleta de primer cicle d'educació infantil autoritzada (EI, CEI).

Puntuació que s'atorga

  • Els centres poden triar les circunstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció de punt (no superior a 0,5) cada una de les circunstàncies, la puntuació màxima serà de 1 punt.
  • En els següents documents podeu consultar els criteris elegits per cada centre. Si un centre no surt és que no atorga cap puntuació en aquest apartat.

PDFCriteris dels centres de Mallorca procés 2021-2022

PDF Criteris dels centres de Menorca procés 2021-2022

PDF Criteris dels centres d'Eivissa procés 2021-2022

PDF Criteris dels centres de Formentera procés 2021-2022

Documentació

  • En general, no es poden consultar telemàticament.
  • Aquests criteris s'han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.

Podeu consultar el llistat d'escoletes autoritzades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional aquí.