Torna

Servei d'escolarització

Criteris elegits pel centre

  1. Alumnes amb necessitats educatives especials motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
  2. Per al primer curs del segon cicle d'educació infantil, haver estat escolaritzat (un mínim de 4 mesos) a una escoleta de la Conselleria d'Educació i Formació  Professional o a una escoleta de primer cicle d'educació infantil autoritzada (EI, CEI).

Puntuació que s'atorga

  • Els centres poden triar les circunstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció de punt (no superior a 0,5) cada una de les circunstàncies, la puntuació màxima serà de 1 punt.
  • En els següents documents podeu consultar els criteris elegits per cada centre. Si un centre no surt és que no atorga cap puntuació en aquest apartat.

PDFCriteris dels centres de Mallorca procés 2023-2024

PDF Criteris dels centres de Menorca procés 2023-2024

PDF Criteris dels centres d'Eivissa procés 2023-2024

PDF Criteris dels centres de Formentera procés 2023-2024

Documentació

  • Per justificar haver estat escolaritzat en una escoleta autoritzada per la conselleria durant un mínim de 4 mesos durant el curs anterior, si l'escoleta utilitzava el GestIB, el centre de 4t d'intantil tendrà l'històric d'escolarització de l'alumne i podrà consultar si, efectivament, aquest compleix amb el requisit. De no ser així s'haurà de presentar un certificat en paper.
  • En el cas de tenir una discapacitat auditiva o motora, es pot fer la consulta telemàtica del certificat de disacapacitat.