Torna

Servei d'escolarització

Alumne/a en acolliment familiar

  • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes sol·licitants que es troben en situació d'acolliment familiar.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
  • S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).