Torna

Servei d'escolarització

Alumnat nascut de part múltiple

  • Només es pot concedir aquesta puntuació quan l'alumne afectat per aquest criteri opti al mateix centre escolar, curs i nivell educatiu que el seu germà de part múltiple.

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt.

Documentació

  • Llibre de família, certificat de naixement o DNI de l'alumne.