Torna

Servei d'escolarització

En el cas d'admissió 0-3, mitjançant aquesta consulta podreu veure si teniu plaça adjudicada a alguna de les opcions de la vostra sol·licitud.
En el cas d'admissió EI/EP/ESO, mitjançant aquesta consulta, el dia que surti la puntuació provisional, podreu veure la puntuació i els centres que heu sol·licitat. Si la puntuació no fos correcta tendreu 3 dies hàbils per tramitar una reclamació en el centre de 1ª opció. En el cas de tràmits autenticats podeu utilitzar el tràmit de reclamacions que teniu més a baix.
El dia que surti la puntuació definitiva podreu veure quin centre us ha estat adjudicat. Si no se us ha adjudicat cap dels centres escollits en la vostra sol·licitud, sortirà un dia i hora aproximada de cita, en el que es podran mirar altres opcions.
Aquestes cites seran telefòniques i serà l'oficina corresponent la que es posarà en contacte amb els sol·licitants, excepte les cites dels municipis que depenen de l'oficina de Manacor, que es faran de forma presencial.