Perfil venciments del deute SEC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En aquest gràfic figuren els venciments de capital prevists de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens instrumentals del seu àmbit SEC, de les operacions d'endeutament a llarg termini formalitzades fins a la data d'actualització del gràfic.

També inclou les amortitzacions anticipades totals o parcials per causes distintes al refinançament de la cartera de deute.

En canvi, no figuren les amortitzacions anticipades totals o parcials per refinançament.

Podeu sel·leccionar les parts del gràfic per obtenir el detall numèric o sel·leccionar l'any per obtenir el resum numèric complet de l'any. Sel·leccioneu quadre sinòptic per veure les dades.(Dades del quadre actualitzades del tancament de maig de 2024)

Es recullen les amortitzacions per venciments d'operacions a llarg termini (excloses les de Factoring Sense Recurs, FSR) des de l'1 de gener del primer any del gràfic del perfil fins al 31 de desembre del venciment final.