Informació relativa al deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En aquesta pàgina pot trobar informació del deute del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa a les xifres de deute i negociació i licitacions de l'endeutament (refinançament de la cartera a llarg termini, contracte marc de tresoreria...).

 Negociació endeutament

Imatge Licitació en curs 2024-2026 - CAT
Endeutament llarg termini any en curs Contracte marc de Tresoreria 2023 Contracte marc de Tresoreria 2024-2026

Informació financera

http://finances.caib.es Catàleg de dades obertes del GOIB